nazwa strony

Rozwód

Rozwód może być z orzekaniem o winie, albo bez orzekania o winie. Niewiele jednak osób wie, że orzekanie o winie ma swoje określone konsekwencje prawne w sferze majątkowej byłych małżonków. Rozwód bez orzekania o winie jest jednym z trzech możliwych wyroków, które wydaje Sąd rozwiązując małżeństwo.

Dwa pozostałe to:

  • rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków
  • rozwód z winy obojga małżonków

 

Kiedy Sąd może wydać wyrok rozwodowy bez orzekania o winie i jakie to ma skutki?


Wspólne porozumienie

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez Sąd tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeśli któryś z małżonków się sprzeciwi – Sąd zobowiązany jest ustalić, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może się okazać, że winę ponoszą oboje małżonkowie.


Szybkość postępowania

Taki rozwód jest udzielany zazwyczaj bardzo szybko – na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej (o ile między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi). Sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.


Skutki finansowe

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między rozwiedzionymi małżonkami. Obowiązek alimentacyjny wygasa w tym przypadku po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd. O alimenty może starać się wyłącznie osoba, która znajduje się w niedostatku. Czyli taka, która nie jest w stanie (np. na skutek choroby) za pomocą swoich własnych starań, zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych (wyżywienie, mieszkanie, leki, itp.).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
504 100 580
kancelaria@kabs.pl

Nasza siedziba

Kancelaria Adwokacka Beaty Skiby
ul. Piłsudskiego 11 lok. 9
31-110 Kraków

tel. 12 444 17 02
faks. 12 291 91 41
kom. +48 504 100 580
kancelaria@kabs.pl

NIP 681 128 75 82
godziny otwarcia: pon-pt 9:00-17:00

Istnieje możliwość dostosowania godziny spotkania do indywidualnych potrzeb klienta, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.