nazwa strony

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Wiele osób, które zaciągnęło kredyty we frankach szwajcarskich na kwotę przewyższającą 100 % wartości zabezpieczenia ma w swoich umowach zapis o konieczności opłacania składki na ubezpieczenie tzw. niskiego wkładu własnego. Banki stosowały takie rozwiązania bezprawnie, stwarzając sobie możliwość uzyskiwania dodatkowych korzyści, polegających na zabezpieczeniu się przed niewypłacalnością Klienta za środki pochodzące z jego portfela. Klient związany umową kredytową zobligowany jest pokrywać koszt tego ubezpieczenia do czasu, gdy saldo jego zadłużenia z tytułu kredytu nie spadnie poniżej określonej w umowie kwoty. Skutkiem wzrostu kursu franka szwajcarskiego, oczywistym stało się, że osiągnięcie tej granicy kwotowej, nawet przy regularnej spłacie kredytu, jest trudne, a przede wszystkim odroczone w czasie. Stosowane przez banki w umowach kredytowych ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest klauzulą abuzywną czyli niedozwoloną, a jej usunięcie z umowy pozwala Klientom na uwolnienie się od konieczności jego wieloletniego opłacania i umożliwia odzyskanie od banku tego, co do tej pory nienależnie zostało mu przekazane.

Spory z bankami, mające za przedmiot odzyskanie nienależnie przekazanych im przez naszych Klientów składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowią jedną z głównych specjalizacji Kancelarii.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
504 100 580
kancelaria@kabs.pl

Nasza siedziba

Kancelaria Adwokacka Beaty Skiby
ul. Piłsudskiego 11 lok. 9
31-110 Kraków

tel. 12 444 17 02
faks. 12 291 91 41
kom. +48 504 100 580
kancelaria@kabs.pl

NIP 681 128 75 82
godziny otwarcia: pon-pt 9:00-17:00

Istnieje możliwość dostosowania godziny spotkania do indywidualnych potrzeb klienta, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.