Zespół

BS-kółko

Beata Skiba

Adwokat

Doświadczony prawnik procesowy. Z rynkiem usług prawniczych związana już od trzeciego roku studiów prawniczych (1998). W swojej dotychczasowej pracy zajmowała się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektora IT oraz świadczyła usługi wsparcia prawnego dla biznesu. W obszarze jej aktualnych specjalizacji znajdują się sprawy przeciwko bankom stosującym niedozwolone klauzule umowne, w tym w umowach o kredyt indeksowany / denominowany do CHF, usługi doradcze dla członków zarządów spółek kapitałowych oraz prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty i sprawy o podział majątku. Ukończyła aplikację sędziowską w Warszawie (2006). W okresie 2006 – 2008 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2008 roku adwokat w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Łukasz-kółko

Łukasz Załuski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2013). Obecnie aplikant III roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Z kancelarią Beaty Skiby związany od 2015 roku. W trakcie praktyki zawodowej zdobył doświadczenie w zakresie prawa karnego, karnoskarbowego, szeroko rozumianego prawa cywilnego, windykacji należności oraz obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.  

Kacper Rożek-kółko-BW

Kacper Rożek

Aplikant adwokacki / doktorant

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Magister prawa oraz filolog angielski i germański. Obecnie wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Z kancelarią adwokat Beaty Skiby związany od 2016 r. Wykładowca przedmiotu dotyczącego podstaw prawa w praktyce budowlanej na Politechnice Krakowskiej. Od października 2017 r. doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Jagielońskim. W trakcie dotychczasowej praktyki prawniczej zdobył doświadczenie w zakresie prawa i postępowania cywilnego, w szczególności windykacji należności pieniężnych, prawa i procesu karnego oraz postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe zasadzają się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym – materialnym i procesowym, a w szczególności w prawnych formach działania organów administracji publicznej, kontraktowaniu administracji publicznej z obywatelami, a także w prawie zobowiązań – zarówno części ogólnej, jak i szczególnej, oraz kwestii umów nienazwanych. Jest autorem kilku publikacji naukowych w renomowanych czasopismach, uznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współautorem dwóch monografii zasadzających się w różnych aspektach prawa administracyjnego. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Posiada również znajomość prawniczego języka angielskiego (Legal English).  

Nasza siedziba

Kancelaria Adwokacka Beaty Skiby
ul. Piłsudskiego 11 lok. 9
31-110 Kraków

tel. 12 444 17 02
faks. 12 291 91 41
kom. +48 504 100 580
kancelaria@kabs.pl

NIP 681 128 75 82
godziny otwarcia: pon-pt 9:00-17:00

Istnieje możliwość dostosowania godziny spotkania do indywidualnych potrzeb klienta, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.